میخوای وارد بازار کار بشی و محصولات خودت رو بفرشی همین الان ثبت نام کن
0

لیست رویداد های جاوا اسکریپت

رویداد های HTML DOM

رویدادهای HTML DOM به JavaScript اجازه می دهد تا کنترل کننده های مختلف رویداد را بر روی عناصر موجود در یک سند HTML ثبت کند.

برای استفاده از این رویدادها باید کلمه (on) به اول هر رویداد اضافه شود

رویدادتوضیحات
abort
این رویداد هنگامی رخ می دهد که بارگیری یک رسانه قطع شود.
afterprint
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که صفحه ای شروع به چاپ کرده یا جعبه گفتگوی چاپ بسته شده است
animationend
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که یک انیمیشن CSS به پایان رسیده باشد.
animationiteration
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که یک انیمیشن CSS تکرار شود.
animationstart
این رویداد وقتی شروع می شود که یک انیمیشن CSS شروع شده است.
beforeprint
این رویداد زمانی رخ می دهد که صفحه ای در شرف چاپ شدن است.
beforeunload
این رویداد قبل از تخلیه سند رخ می دهد .
blur
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصر  از فکوس خارج شود .
canplay
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که مرورگر می تواند رسانه را شروع کند (وقتی برای شروع کار به اندازه کافی بافر شده است)
canplaythrough
این رویداد زمانی رخ می دهد که مرورگر می تواند بدون توقف برای بافر کردن ، از طریق رسانه باز شود.
change
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که محتوای یک عنصر فرم ، انتخاب یا حالت علامت گذاری شده تغییر کرده باشد (برای <ورودی> ، <انتخاب> و <textarea>)
click
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر روی عنصری کلیک کند
contextmenu
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر برای باز کردن یک منوی زمینه بر روی عنصری کلیک راست کند
copy
این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر محتوای یک عنصر را کپی می کند
cut
این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر محتوای یک عنصر را کات می کند
dblclick
این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر بر روی یک عنصر دوبار کلیک کند
drag
این رویداد هنگام کشیدن یک عنصر رخ می دهد
dragend
این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر کشیدن یک عنصر را به پایان برساند
dragenter
این رویداد زمانی رخ می دهد که عنصر کشیده شده به هدف رها شود
dragleave
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصر کشیده شده هدف را رها کند
dragover
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصر کشیده شده بیش از هدف افتاده باشد
dragstart
این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر شروع به کشیدن یک عنصر می کند
drop
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصر کشیده شده روی هدف رها شود
durationchange
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که مدت زمان رسانه تغییر کند
ended
این رویداد زمانی رخ می دهد که رسانه به پایان خود رسیده باشد (برای پیام هایی مانند “با تشکر برای شنیدن” مفید است)
error
این رویداد زمانی رخ می دهد که هنگام بارگذاری یک پرونده خارجی خطایی رخ دهد
focus
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصری تمرکز کند
focusin
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصری قصد تمرکز دارد
focusout
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصری قصد از دست دادن تمرکز خود را دارد
fullscreenchange
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که یک عنصر در حالت تمام صفحه نمایش داده شود
fullscreenerror
این رویداد زمانی رخ می دهد که یک عنصر نمی تواند در حالت تمام صفحه نمایش داده شود
hashchange
این رویداد زمانی رخ می دهد که در قسمت یک URL تغییراتی ایجاد شده باشد
input
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که یک عنصر ورودی کاربر را دریافت کند
invalid
این رویداد زمانی رخ می دهد که یک عنصر نامعتبر باشد
keydown
این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر در حال فشار دادن یک کلید است
keypress
این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر یک کلید را فشار می دهد
keyup
این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر یک کلید را آزاد می کند
load
این رویداد هنگامی رخ می دهد که یک شی بارگیری شده است
loadeddata
این رویداد هنگام بارگیری داده های رسانه رخ می دهد
loadedmetadata
این رویداد هنگام بارگیری داده های متا (مانند ابعاد و مدت زمان) رخ می دهد
loadstart
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که مرورگر شروع به جستجوی رسانه مشخص شده می کند
message
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که پیامی از طریق منبع رویداد دریافت شود
mousedown
این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر دکمه ماوس را بر روی یک عنصر فشار می دهد
mouseenter
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که نشانگر به یک عنصر منتقل شود
mouseleave
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که نشانگر از یک عنصر خارج شود
mousemove
این رویداد هنگامی رخ می دهد که نشانگر در حالی که بیش از یک عنصر است در حال حرکت است
mouseover
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که نشانگر بر روی یک عنصر یا به یکی از فرزندان آن منتقل شود
mouseout
این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر نشانگر ماوس را از یک عنصر یا یکی از فرزندان خود خارج کند
mouseup
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر دکمه ماوس را روی عنصری رها کند
mousewheel
منسوخ. به جای آن از رویداد wheel  استفاده کنید
offline
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که مرورگر شروع به کار در حالت آفلاین می کند
online
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که مرورگر شروع به کار آنلاین می کند
open
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که ارتباط با منبع رویداد باز شود
pagehide
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر از صفحه وب دور شود
pageshow
این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر به یک صفحه وب بروید
paste
این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر مقداری از محتوا را در یک عنصر جای گذاری می کند
pause
این رویداد زمانی رخ می دهد که رسانه یا توسط کاربر یا به صورت برنامه ای متوقف شود
play
این رویداد هنگامی رخ می دهد که رسانه شروع به کار کرده یا دیگر موقتاً متوقف نشده است
playing
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که رسانه پس از مکث یا توقف برای بافر ، در حال پخش است
popstate
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که تاریخچه پنجره تغییر کند
progress
این رویداد هنگامی رخ می دهد که مرورگر در حال دریافت اطلاعات رسانه (بارگیری رسانه) است
ratechange
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که سرعت پخش رسانه تغییر کند
resize
این رویداد هنگام تغییر اندازه نمای سند رخ می دهد
reset
این رویداد هنگام بازنشانی فرم رخ می دهد
scroll
این رویداد هنگامی رخ می دهد که نوار پیمایشی یک عنصر در حال پیمایش است
search
این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر چیزی را در یک قسمت جستجو بنویسد (برای <input = “search”>)
seeked
این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر حرکت / پرش به موقعیت جدیدی در رسانه را به پایان برساند
seeking
این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر شروع به حرکت / پرش به موقعیت جدیدی در رسانه کند
select
این رویداد پس از انتخاب برخی از متن توسط کاربر رخ می دهد (برای <input> و <textarea>)
show
این رویداد زمانی رخ می دهد که یک عنصر <menu> به عنوان یک منوی زمینه نشان داده شود
stalled
این رویداد زمانی رخ می دهد که مرورگر در تلاش است داده های رسانه را بدست آورد ، اما داده در دسترس نیست
storage
این رویداد هنگامی رخ می دهد که یک منطقه ذخیره سازی وب به روز شود
submit
این رویداد هنگام ارسال فرم رخ می دهد
suspend
این رویداد زمانی رخ می دهد که مرورگر عمداً داده رسانه را دریافت نمی کند
timeupdate
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که موقعیت بازی تغییر کرده باشد (مانند زمانی که کاربر با سرعت به نقطه دیگری از رسانه منتقل می شود)
toggle
این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر عنصر <details> را باز یا بسته می کند
touchcancel
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که لمس قطع شود
touchend
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که انگشت از صفحه لمسی برداشته شود
touchmove
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که انگشت را روی صفحه بکشید
touchstart
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که انگشت روی صفحه لمسی قرار می گیرد
transitionend
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که انتقال CSS به پایان رسیده باشد
unload
این رویداد پس از بارگیری یک صفحه (برای <body>) رخ می دهد
volumechange
این رویداد زمانی رخ می دهد که میزان رسانه تغییر کرده باشد (شامل تنظیم میزان صدا روی “mute”)
waiting
این رویداد زمانی رخ می دهد که رسانه مکث کرده باشد اما انتظار می رود که از سر گرفته شود (مانند زمانی که رسانه مکث می کند تا اطلاعات بیشتری را بافر کند)
wheel
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که چرخ ماوس روی یک عنصر بالا یا پایین بچرخد

 

امیدواریم آموزش لیست رویداد های جاوا اسکریپت نیز برای شما مفید واقع شده باشد .برای مطالعه پست‌های بیشتر ، ما را در مدرسه کدنویسی تلگرام  و یا در تی جوان اینستاگرام دنبال کنید.

نظراتتون رو زیر همین پست با ما به اشتراک بگذارید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام کاربر عزیز

هر سوالی دارید در این بخش هستیم تا شما رو راهنمائی کنیم

روی لوگومون کلیک کنید

× چطور میتونم کمکتون کنم؟