میخوای وارد بازار کار بشی و محصولات خودت رو بفرشی همین الان ثبت نام کن
0

رخدادهای مدل DOM

رخدادهای مدل DOM

مدل مبتنی بر شی سند HTML (مدل DOM) به جاوا اسکرپیت این امکان را می دهد که به رخدادهای HTML واکنش نشان دهد.

کد جاوا اسکریپت می تواند زمانی که یک رویداد (event) رخ می دهد، اجرا شود، به عنوان مثال به زمانی که کاربر روی یک المان مشخص HTML کلیک می کند، اشاره کرد.
برای اینکه یک کد پس از کلیک کاربر روی المان مشخص اجرا شود، کافی است کد جاوا اسکریپت را به خصیصه ی رخداد یا همان event attribute عنصر مربوطه اضافه کرد

در زیر لیستی از این متدها را عنوان کردیم .

 

 

متدتوضیحات
altKey
اینکه آیا هنگام فعال شدن ماوس کلید “ALT” فشار داده شده است را برمی گرداند
animationName
نام انیمیشن را برمی گرداند
bubbles
که آیا یک رویداد خاص یک حباب است یا نه را برمی گرداند
button
هنگام تحریک رویداد ماوس ، کدام دکمه ماوس را فشار می دهد برمی گرداند
buttons
هنگام تحریک رویداد ماوس ، کدام دکمه های ماوس را فشار می دهیم برمی گرداند
cancelable
برمی گرداند که آیا یک رویداد می تواند از عملکرد پیش فرض آن جلوگیری کند یا خیر
charCode
کد نویسه Unicode کلیدی را که باعث رویداد onkeypress می شود را برمی گرداند
changeTouches
لیستی از تمام اشیا touch لمسی را که حالت بین لمس قبلی و این لمس تغییر کرده است ، برمی گرداند
clientX
مختصات افقی نشانگر ماوس را نسبت به پنجره فعلی هنگام شروع ماوس برمی گرداند
clientY
مختصات عمودی نشانگر ماوس را نسبت به پنجره فعلی هنگام شروع ماوس برمی گرداند
clipboardData
یک شی containing حاوی داده های تحت تأثیر عملکرد کلیپ بورد را برمی گرداند
composed
آیا رویداد ساخته شده است یا خیر را بر می گرداند
code
کد کلیدی را که باعث رویداد شده است برمی گرداند
createEvent()
یک رویداد جدید ایجاد می کند
ctrlKey
اینکه آیا هنگام فعال شدن ماوس کلید “CTRL” فشار داده شده است را برمی گرداند
currentTarget
عنصری را که شنوندگان رویداد باعث رویداد شده اند برمی گرداند
data
نویسه های درج شده را برمی گرداند
dataTransfer
شیئی را که حاوی داده های درحال کشیدن / انداختن یا درج / حذف است ، برمی گرداند
defaultPrevented
آیا متد () ParaDDault برای رویداد فراخوانی شده باشد یا خیر را بازگرداند
deltaX
مقدار پیمایش افقی چرخ ماوس را برمی گرداند (محور x)
deltaY
مقدار پیمایش عمودی چرخ ماوس را برمی گرداند (محور y)
deltaZ
مقدار پیمایش چرخ ماوس را برای محور z برمی گرداند
deltaMode
عددی را برمی گرداند که واحد اندازه گیری مقادیر دلتا را نشان می دهد (پیکسل ها ، خطوط یا صفحات)
detail
عددی را برمی گرداند که نشان می دهد چند بار کلیک ماوس انجام شده است
elapsedTime
تعداد ثانیه هایی را که یک انیمیشن در حال اجرا است برمی گرداند
تعداد ثانیه هایی را که یک انتقال در حال اجرا است برمی گرداند
eventPhase
کدام مرحله از جریان رویداد در حال ارزیابی است را برمی گرداند
getTargetRanges()
آرایه ای را که حاوی دامنه های هدف است و تحت تأثیر قرار دادن / حذف قرار می گیرد ، برمی گرداند
getModifierState()
آرایه ای را که حاوی دامنه های هدف است و تحت تأثیر قرار دادن / حذف قرار می گیرد ، برمی گرداند
inputType
نوع تغییر را برمی گرداند (به عنوان مثال “درج” یا “حذف”)
isComposing
اینکه آیا وضعیت رویداد در حال ساخت است یا خیر را برمی گردد
isTrusted
اینکه آیا رویدادی قابل اعتماد است یا نه را برمی گردد
key
مقدار اصلی کلید نشان داده شده توسط رویداد را برمی گرداند
کلید مورد ذخیره شده تغییر یافته را برمی گرداند
keyCode
کد کاراکتر یونیکد کلیدی را که باعث ایجاد رویداد onkeypress شده است ، یا کد کلید یونیکد کلیدی را که باعث فعال شدن رویداد onkeydown یا onkeyup می شود ، برمی گرداند
location
موقعیت مکانی یک کلید را از صفحه کلید یا دستگاه برمی گرداند
lengthComputable
آیا طول پیشرفت قابل محاسبه است یا خیر را برمی گرداند
loaded
مقدار کار بارگیری شده را برمی گرداند
metaKey
آیا هنگام فشردن یک رویداد ، کلید “META” فشار داده می شود
اینکه آیا هنگام تحریک رویداد اصلی ، کلید “متا” فشار داده شده است را برمی گرداند
MovementX
مختصات افقی نشانگر ماوس را نسبت به موقعیت آخرین رویداد حذف موس برمی گرداند
MovementY
مختصات عمودی نشانگر ماوس را نسبت به موقعیت آخرین رویداد mousemove برمی گرداند
newValue
مقدار جدید مورد ذخیره شده را برمی گرداند
newURL
پس از تغییر هش ، URL سند را برمی گرداند
offsetX
مختصات افقی نشانگر ماوس را نسبت به موقعیت لبه عنصر هدف برمی گرداند
offsetY
مختصات عمودی نشانگر ماوس را نسبت به موقعیت لبه عنصر هدف برمی گرداند
oldValue
مقدار قدیمی مورد ذخیره شده تغییر داده شده را برمی گرداند
oldURL
قبل از تغییر هش ، URL سند را برمی گرداند
onemptied
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که اتفاق بدی رخ دهد و پرونده رسانه به طور ناگهانی در دسترس نباشد (مانند قطع شدن غیر منتظره)
pageX
مختصات افقی نشانگر ماوس را نسبت به سند هنگام شروع ماوس برمی گرداند
pageY
مختصات عمودی نشانگر ماوس ، نسبت به سند ، هنگام شروع رویداد ماوس را برمی گرداند
persisted
بازگرداند آیا صفحه وب توسط مرورگر پنهان شده است
preventDefault()
اگر رویداد قابل لغو باشد ، آن را لغو می کند ، به این معنی که عملکرد پیش فرض متعلق به رویداد رخ نخواهد داد
propertyName
نام ویژگی CSS مرتبط با انیمیشن یا انتقال را برمی گرداند
pseudoElement
نام عنصر شبه انیمیشن یا انتقال را برمی گرداند
relatedTarget
عنصر مربوط به عنصری را که باعث رویداد ماوس شده است برمی گرداند
relatedTarget
عنصر مربوط به عنصری را که باعث رویداد شده است برمی گرداند
repeat
آیا یک کلید به طور مکرر نگه داشته می شود ، یا نه را بازگرداند
screenX
مختصات افقی نشانگر ماوس ، نسبت به صفحه نمایش ، هنگام شروع یک رویداد را برمی گرداند
screenY
مختصات عمودی نشانگر ماوس ، نسبت به صفحه نمایش ، هنگام شروع یک رویداد را برمی گرداند
shiftKey
اینکه آیا هنگام شروع یک رویداد کلید “SHIFT” فشار داده شده است ، برمی گرداند
اگر کلید “SHIFT” هنگام تحریک رویداد اصلی فشار داده شود ، برمی گرداند
state
یک شی containing حاوی یک نسخه از ورودی های تاریخ را برمی گرداند
stopImmediatePropagation()
از فراخوان شنوندگان دیگر همان رویداد جلوگیری می کند
stopPropagation()
از انتشار بیشتر یک واقعه در جریان جریان رویداد جلوگیری می کند
storageArea
یک شی represent نمایانگر شی storage ذخیره شده را برمی گرداند
target
عنصری را که باعث رویداد شده است برمی گرداند
targetTouches
لیستی از تمام اشیا touch لمسی را که در تماس با سطح هستند و رویداد شروع لمسی روی همان عنصر هدف با عنصر فعلی هدف رخ داده است ، برمی گرداند.
timeStamp
زمان ایجاد شده (بر حسب میلی ثانیه نسبت به دوره) را برمی گرداند
total
مقدار کل کار بارگیری شده را برمی گرداند
touches
لیستی از تمام اشیا touch لمسی را که در حال حاضر با سطح تماس دارند برمی گرداند
transitionend
این رویداد زمانی اتفاق می افتد که انتقال CSS به پایان رسیده باشد
type
نام رویداد را برمی گرداند
url
URL سند مورد تغییر یافته را برمی گرداند
which
هنگام تحریک رویداد ماوس ، کدام دکمه ماوس را فشار می دهد برمی گرداند
کد کاراکتر یونیکد کلیدی را که باعث ایجاد رویداد onkeypress شده است ، یا کد کلید یونیکد کلیدی را که باعث فعال شدن رویداد onkeydown یا onkeyup می شود ، برمی گرداند
view
مرجعی را به شی Wind Window در محل رویداد برمی گرداند

 

 

 

امیدواریم آموزش رخدادهای مدل DOM نیز برای شما مفید واقع شده باشد .برای مطالعه پست‌های بیشتر ، ما را در مدرسه کدنویسی تلگرام  و یا در تی جوان اینستاگرام دنبال کنید.

نظراتتون رو زیر همین پست با ما به اشتراک بگذارید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام کاربر عزیز

هر سوالی دارید در این بخش هستیم تا شما رو راهنمائی کنیم

روی لوگومون کلیک کنید

× چطور میتونم کمکتون کنم؟