میخوای وارد بازار کار بشی و محصولات خودت رو بفرشی همین الان ثبت نام کن
0

درج چندین رکورد در mysql

درج چندین رکورد در MySQL با استفاده از MySQLi و PDO

با استفاده از تابع ()mysqli_multi_query می توان چندین دستور SQL را اجرا نمود.

در مثال زیر، سه رکورد جدید در جدول “MyGuests” درج می شود:

مثال (MySQLi Object-oriented)

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “username”;
$password = “password”;
$dbname = “myDB”;

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}

$sql = “INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘John’, ‘Doe’, ‘john@example.com‘);”;
$sql .= “INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘Mary’, ‘Moe’, ‘mary@example.com‘);”;
$sql .= “INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘Julie’, ‘Dooley’, ‘julie@example.com‘)”;

if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
echo “New records created successfully”;
} else {
echo “Error: ” . $sql . “<br>” . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

توجه داشته باشید که دستورات SQL باید با علامت سمیکالن (;) جدا شوند. (در کد بالا با رنگ قرمز متمایز شده است)


درج چند رکورد، در روش PDO کمی متفاوت است:

مثال (MySQLi Procedural)

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “username”;
$password = “password”;
$dbname = “myDB”;

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
die(“Connection failed: ” . mysqli_connect_error());
}

$sql = “INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘John’, ‘Doe’, ‘john@example.com‘);”;
$sql .= “INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘Mary’, ‘Moe’, ‘mary@example.com‘);”;
$sql .= “INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘Julie’, ‘Dooley’, ‘julie@example.com‘)”;

if (mysqli_multi_query($conn, $sql)) {
echo “New records created successfully”;
} else {
echo “Error: ” . $sql . “<br>” . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

مثال(PDO)

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “username”;
$password = “password”;
$dbname = “myDBPDO”;

try {
$conn = new PDO(“mysql:host=$servername;dbname=$dbname”, $username, $password);
// set the PDO error mode to exception
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

// begin the transaction
$conn->beginTransaction();
// our SQL statememtns
$conn->exec(“INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘John’, ‘Doe’, ‘john@example.com‘)”);
$conn->exec(“INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘Mary’, ‘Moe’, ‘mary@example.com‘)”);
$conn->exec(“INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘Julie’, ‘Dooley’, ‘julie@example.com‘)”);

// commit the transaction
$conn->commit();
echo “New records created successfully”;
}
catch(PDOException $e)
{
// roll back the transaction if something failed
$conn->rollback();
echo “Error: ” . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>


نظراتتون رو زیر همین پست با ما به اشتراک بگذارید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام کاربر عزیز

هر سوالی دارید در این بخش هستیم تا شما رو راهنمائی کنیم

روی لوگومون کلیک کنید

× چطور میتونم کمکتون کنم؟