میخوای وارد بازار کار بشی و محصولات خودت رو بفرشی همین الان ثبت نام کن
0

اعتبارسنجی فیلد ایمیل در PHP

در این آموزش، نحوه ی اعتبارسنجی فیلدها ایمیل و url  و نام آموزش خواهیم داد

اعتبارسنجی فیلد نام در PHP

کد زیر روش ساده ای را برای بررسی اینکه آیا فیلد نام فقط شامل حروف ، خط تیره ، آپوستروف و فضای خالی است نشان می دهد. اگر مقدار فیلد نام معتبر نیست ، پیغام خطایی را نمایش داد .

$name = test_input($_POST[“name”]);
if (!preg_match(“/^[a-zA-Z-‘ ]*$/”,$name)) {
$nameErr = “Only letters and white space allowed”;
}

تابع ()preg_match
با استفاده از تابع ()preg_match، می توانید یک الگوی خاص را در یک رشته جستجو کنید. اگر الگوی مورد نظر در رشته وجود داشت مقدار true و اگر وجود نداشت مقدار false را برمی گرداند.

اعتبارسنجی فیلد ایمیل در PHP

ساده ترین و مطمئن ترین راه برای بررسی معتبر بودن فیلد ایمیل ، استفاده از تابع filter_var ()  است.

در کد زیر ، اگر آدرس ایمیل اعتبارسنجی نشده است ، یک پیام خطا نمایش دهد :

$email = test_input($_POST[“email”]);
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$emailErr = “Invalid email format”;
}

اعتبارسنجی فیلد وب سایت در PHP

کد زیر راهی برای بررسی معتبر بودن آدرس URL نشان می دهد  اگر نحو آدرس URL معتبر نباشد، یک پیام خطا نمایش دهد:

$website = test_input($_POST[“website”]);
if (!preg_match(“/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i”,$website)) {
$websiteErr = “Invalid URL”;
}

اعتبارسنجی فیلدهای نام ، ایمیل و  وب سایت در PHP

اکنون ، متن به این شکل است:

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = “”;
$name = $email = $gender = $comment = $website = “”;

if ($_SERVER[“REQUEST_METHOD”] == “POST”) {
if (empty($_POST[“name”])) {
$nameErr = “Name is required”;
else {
$name = test_input($_POST[“name”]);
// check if name only contains letters and whitespace
    if (!preg_match(“/^[a-zA-Z-‘ ]*$/”,$name)) {
$nameErr = “Only letters and white space allowed”;
}
}

if (empty($_POST[“email”])) {
$emailErr = “Email is required”;
else {
$email = test_input($_POST[“email”]);
// check if e-mail address is well-formed
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$emailErr = “Invalid email format”;
}
}

if (empty($_POST[“website”])) {
$website = “”;
else {
$website = test_input($_POST[“website”]);
// check if URL address syntax is valid (this regular expression also allows dashes in the URL)
    if (!preg_match(“/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i”,$website)) {
$websiteErr = “Invalid URL”;
}
}

if (empty($_POST[“comment”])) {
$comment = “”;
else {
$comment = test_input($_POST[“comment”]);
}

if (empty($_POST[“gender”])) {
$genderErr = “Gender is required”;
else {
$gender = test_input($_POST[“gender”]);
}
}
?>


نظراتتون رو زیر همین پست با ما به اشتراک بگذارید.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام کاربر عزیز

هر سوالی دارید در این بخش هستیم تا شما رو راهنمائی کنیم

روی لوگومون کلیک کنید

× چطور میتونم کمکتون کنم؟